utorok 1. marca 2016

Space Dice - Farkle (SK)

EN SK CZ DE

Úlohou hráča je čo najrýchlejšie dosiahnuť definovanú bodovú hranicu. Hrať môžete s priateľmi (off-line), alebo proti automatu. Body sa získavajú podľa nasledovných pravidiel:

1 ... 100 bodov
5 ... 50 bodov

Ostatné hodnoty musia byť v počte min. 3 a ich bodová hodnota sa vypočíta ako 100-násobok hodenej hodnoty. Napr.:

4 4 4 ... 4x 100 = 400 bodov

Každá ďalšia kocka rovnakej hodnoty zdvojnásobuje predchádzajúci počet bodov. Napr.:

4 4 4 4 ... 4x 100 x2 = 800 bodov
4 4 4 4 4 ... 4x 100 x2 x2 = 1600 bodov
atď.

Podmienkou získania bodov vyššie uvedeným spôsobom je, že takáto kombinácia musí byť hodená jediným hodom.

Rovnakým spôsobom sa počíta kombinácia kociek 5. Výnimku tvorí kombinácia kociek 1, kde platí:

1 1 1 ... 1000 bodov

Pre vyšší počet ako 3 platí rovnaké pravidlo ako pre ostatné hodnoty, že predchádzajúca bodová hodnota sa zdvojnásobuje. Napr.:

1 1 1 1 ... 1000 x2 = 2000 bodov


Špeciálne kombinácie

Postupka ... hod v ktorom je každé číslo iné, teda kocky tvoria postupnosť čísiel:

1 2 3 4 5 6
Bodová hodnota: 2000

Tri páry ... hod v ktorom sú tri ľubovolné páry rôznych hodnôt, napr.:

2 2 3 3 6 6 alebo 1 1 3 3 5 5 atď.
Bodová hodnota: 1500

Dve trojice ... hod v ktorom sú dve ľubovoľné trojice rôznych hodnôt, napr.:
2 2 2 4 4 4
Bodová hodnota: 2500

Priebeh hry

Hráč hodí všetky kocky a podľa vyššie uvedených pravidiel zvolí bodovanú kombináciu. Ak hodnota zvolenej kombinácie je väčšia ako 350 bodov, môže ukončiť svoje kolo a tlačidlom "Ďalší hráč" posunie hru na nasledovného hráča. Nahrané body tohoto kola sa mu pripočítajú k jeho celkovému skóre. Nemusí však tak urobiť, môže pokračovať v hode zvyšnými kockami, ktoré netvoria predtým zvolenú bodovanú kombináciu. Ak tak spraví, po hode týmito zvyšnými kockami opäť vyberá bodovanú kombináciu, ale tentokrát už len z týchto zvyšných kociek, t.j. nedá sa vytvárať kombinácie s kockami vybranými v predchádzajúcom hode. Ak však týmito zvyšnými kockami nehodí žiadnu bodovanú kombináciu, prichádza aj o body získané zvyšnými kockami z predchádzajúceho hodu. Ak sa mu ale podarí do bodovanej kombinácie zaradiť všetky kocky, môže v hre pokračovať hodením všetkých kociek.


Bankrot

Keď je hráč na rade a v svojom prvom hode nehodí žiadnu bodovanú kombináciu, prichádza o všetky dovtedy nazbierané body. Táto funkcia sa dá v nastaveniach hry vypnúť.


Víťaz

Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý prekročí definovanú bodovú hranicu, pričom kolo sa musí uzavrieť posledným hráčom v zozname hráčov. Ak nastane situácia, že túto hranicu prekročí v poslednom kole viac hráčov, víťazom sa  stáva hráč s najväčším počtom bodov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára